Wyszukiwarka

Muzykoterapia

 

 

MUZYKOTERAPIA- z  języka łacińskiego i greckiego  oznacza sztukę, zwłaszcza śpiewu i gry na instrumencie, oraz leczenie w szerokim kontekście. Jest swoistą metodą terapeutyczną. Jest to swoista metoda postępowania wielostronnie wykorzystująca wieloraki wpływ muzyki na psychosomatyczny ustrój człowieka.

Poprzez różne elementy i rodzaje, zróżnicowanie formy odbierania i uprawiania , muzyka wywiera leczniczy wpływ zarówno na dzieci jak i dorosłych.

Jest swoistą metodą terapeutyczną której celem jest pomaganie w rozwoju pełnego potencjału ludzkiego, a nie rozwoju muzycznych zdolności.

Jest to proces leczenia muzyką.

Muzyka leczy duszę i namiętności, prowadzi do wyciszania napięć  zaprowadzając w umyśle człowieka umiar i harmonię. Świat  dźwięków uspokaja, uczy wrażliwości , rozwija zainteresowania i pozwala odkryć nowe umiejętności.

Stwarza szerokie możliwości stosowania jej w praktyce pedagogicznej  

 

 

WSKAZANIA

- dzieci z trudnościami  w nauce czytania i pisania [dyslektycy]

- dzieci nadpobudliwe, lękowe

- z niską koordynacją  ruchową , niepełnosprawni ruchowo

 

 

CELE MUZYKOTERAPII

- ujawnianie i rozładowanie zablokowanych emocji i napięć

- osiąganie integracji w grupie, poprawa komunikacji

- nauka odpoczynku i relaksacji

- usprawnianie funkcji  percepcyjno-motorycznych

- uwrażliwianie na muzykę i przyrodę

- wzmacnianie i ułatwianie rehabilitacji, procesu  leczenia

- poprawianie kondycji psychofizycznej, wzrostu pozytywnego nastawienia do życia i sił witalnych

 

 

RODZAJE MUZYKI STOSOWANEJ W MUZYKOTERAPII

- muzyka klasyczna- zwłaszcza W.A. Mozarta

- muzyka popularna

- muzyka filmowa

-muzyka stworzona przez naturę

 

 

W muzykoterapii najczęściej stosuje się uporządkowany układ ćwiczeń rytmicznych, ruchowych, perkusyjnych, oddechowych wyobrażeniowych i relaksacyjnych stymulowanych muzyką

 

Składa się on z 5 etapów:

 

- odreagowanie- zmniejszenie napięcia psychicznego, lęku i  agresji, zmniejszenie napięcia mięśniowego i emocjonalnego

- rytmizowanie- pogłębianie odreagowania przy równoczesnym uporządkowaniu i zintegrowaniu przez wytworzenie poczucia wspólnoty

- uwrażliwianie – samodzielna gra na prostych instrumentach, wyrażanie ruchem i gestem różnych stanów emocjonalnych, uwrażliwianie na rytm , dynamikę , tempo

- relaksacja –ćwiczenia oddechowe, pogłębienie odprężenia fizycznego i psychicznego

- aktywizacja – łagodna i dynamiczna

 

Na zakończenie krótka rozmowa na temat odbytych zajęć, indywidualne pożegnanie się

 

INDYWIDUALNY PROGRAM MUZYKOTERAPII

 

ODREAGOWANIE- muzyka szybka , dynamiczna

 

- przedstawianie się z wyklaskiwaniem swojego imienia , wybór pozycji leżącej, stojącej lub siedzącej

- naśladowanie chodzenia poprzez przebieranie nogami w miejscu do rytmu wygrywanego na instrumencie

- wdechy i wydechy z akompaniamentem na tle szybkiej  muzyki

-  nazywanie przez dziecko instrumentu trzymanego przez prowadzącego- sylabilizowanie i wyklaskiwanie nazwy instrumentu

- naśladowanie biegu

- słuchanie i naśladowanie przez dziecko  lub dzieci odgłosów natury

- naśladowanie pływania – wdechy i wydechy

 

 

ZRYTMIZOWANIE- muzyka w tempie marszowym

 

- wolne ruszanie barkami, i głowami z akompaniamentem instrumentu

- prowadzący dotyka części twarzy a dziecko je nazywa

- dotykanie za uszy poruszając nimi, uderzanie palcami o palce[cicho], klaskanie[głośno],potem  głośne klaskanie i tupanie

- wykrzykiwanie swojego imienia , potem trzymając się za ręce mówią cicho swoje imię

- maszerowanie w rytm słyszanej muzyki, potem kładą ręce na udach i uderzanie  w nie wypowiadając sylaby różnych słów

- wydawanie głośnych dźwięków z jednoczesnym wyrzucaniem rąk do góry

- klaskanie w rytm żywej i wesołej muzyki

- wdechy unoszeniem rąk do góry i wydechy z opuszczaniem rąk

-przy wesołej melodii  delikatne klaskanie i tupanie

- pokazywanie przez prowadzącego ruchem różnych piosenek i odgadywanie ich przez dzieci

- naśladowanie słów za prowadzącym i naśladowanie ruchem bez melodii a później z melodią

- maszerowanie  w rytm muzyki

- naśladowanie  odgłosów przyrody

- dzieci spokojnie odpoczywają przy opowieści prowadzącego

 

 

UWRAŻLIWIANIE

 

- gra na instrumentach muzycznych np. keyboard, instrumenty perkusyjne

 

 

RELAKS – muzyka łagodna i spokojna

 

- opowiadanie ściszonym głosem różnych opowieści  przy spokojnej i łagodnej muzyce

- dzieci leżą, oddychają spokojnie z zamkniętymi oczami i określają nastrój słuchanej muzyki

 

 

AKTYWIZACJA- muzyka w wolnym tempie marszowym

 

- gra na instrumentach – perkusyjne , keyboard

- do słów prowadzącego dzieci przeciągają się, ruszają ramionami

- siadają wygodnie i bez muzyki klaszczą wg uznania, poruszanie rękami raz wolno raz szybko

- śpiewanie piosenek samodzielnie lub z prowadzącym

- tupanie , klaskanie w rytm instrumentu

- wdechy i wydechy

 

 

ZAKOŃCZENIE- w tle znana melodia

 

- słuchanie i, śpiewanie i swobodna rozmowa

- pożegnanie z okrzykiem  HURRA

- indywidualne pożegnanie  z prowadzącym przy dźwiękach melodii

Script logo   StudioStrona.pl