Wyszukiwarka

Zajęcia z psychologiem w Akademii Przed-Szkolnej "Skrzat"

 

Prowadzący

 

 

mgr Langer Joanna

 

studia: Uniwersytet Jagielloński Wydział Filozoficzny mgr psychologii

 

 

Formy pracy psychologa:

 

1. Obserwacja dzieci w grupie przedszkolnej podczas swobodnej aktywności oraz zajęć dydaktycznych i czynności samoobsługowych – zwraca uwagę na zachowanie dziecka w grupie rówieśniczej, koncentrację uwagi podczas zajęć edukacyjnych oraz stopień nabytych umiejętności samoobsługowych.

2. Zajęcia indywidualne – ćwiczenia skierowane do konkretnego dziecka, jego diagnozy, potrzeb oraz funkcjonowania.

3. Zajęcia grupowe – modelują właściwe zachowania społeczne, kształtują umiejętności rozpoznawania, nazywania i wyrażania uczuć oraz uczą współpracy.

4. Indywidualne konsultacje dla rodziców - udzielanie wskazówek do pracy z dzieckiem w domu oraz pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

 

Cele realizowane na zajęciach z psychologiem:

· wzbogacanie wiedzy i zasobu słownictwa

· kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i wyrażania uczuć

· nauka radzenia sobie z napięciem emocjonalnym

· budowanie poczucia własnej wartości

· rozwijanie empatii i umiejętności współpracy

· zapobieganie zachowaniom agresywnym

· rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej

· rozwijanie percepcji i pamięci wzrokowej

· ćwiczenia pamięci i koncentracji uwagi

· rozwijanie umiejętności myślenia logicznego

· doskonalenie orientacji w schemacie ciała i przestrzeni

 

 

Na zajęciach wykorzystywane są metody i techniki, m.in.:

· trening radzenia sobie z emocjami

· terapia poprzez sztukę

· bajkoterapia

· socjoterapia

· metody aktywizujące

· wybrane techniki relaksacyjne

Script logo   StudioStrona.pl