Wyszukiwarka

Terapia Pedagogiczna w Akademii Przed-Szkolnej "Skrzat"

 

Prowadzący

 

 

mgr Ewelina Hrzibek

 

 

Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna Kurs kwalifikacyjny oligofrenopedagogiki.

 

 

 

TERAPIA PEDAGOGICZNA

 

 

Terapia pedagogiczna, zwana też reedukacją to specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Zaburzenia te koryguje się poprzez odpowiednie oddziaływania specjalistyczne o charakterze psychologiczno-pedagogicznym, profilaktycznym i medycznym.

Terapia pedagogiczna stwarza dzieciom z zakłóceniami rozwojowymi możliwości wszechstronnego rozwoju. W celu eliminowania niepowodzeń edukacyjnych oraz ich ujemnych konsekwencji oddziałuje się za pomocą środków pedagogicznych na przyczyny i przejawy trudności dzieci w uczeniu się. Terapia pedagogiczna w naszym przedszkolu prowadzona jest w formie indywidualnej, aby stworzyć dla dziecka odpowiednie warunki dzięki, którym będzie mogło osiągnąć pozytywne zmiany w zakresie sfery poznawczej oraz emocjonalno-motywacyjnej.

 

 

Celem terapii pedagogicznej jest:

 

 

· Stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych,

· Wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach dziecka,

· Eliminowanie niepowodzeń edukacyjnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji.

 

 

 

 

 

 

Script logo   StudioStrona.pl