Wyszukiwarka

Program adaptacyjny

 

 

Przedszkole to pierwsze niezwykle ważne ogniwo w procesie edukacji. Dziecko przekraczając po raz pierwszy próg placówki przedszkolnej wkracza w nowy, jakże niezwykle ważny etap w swoim rozwoju. Jest to moment niezwykle trudny, ale również tak wiele znaczący w życiu tego młodego człowieka. Czasami bywa trudny dla nowego przedszkolaka ze względu na rozstanie z najbliższymi osobami, jednakże jest to okres przejściowy, gdyż dziecko obcując z grupą rówieśniczą, bawiąc się, a przy okazji ucząc staje się ważnym członkiem grupy w którą wkracza. Daje to dziecku możliwość zaistnienia i funkcjonowania w nowym dla niego środowisku. Początki bywają w rzadkich przypadkach trudne, gdyż dziecko napotyka na swojej drodze różne trudności z którymi należy sobie na swój sposób poradzić. Konsekwencją tego dziecko może czuć się zagubione oraz odczuwać negatywne emocje. Dlatego też nasza placówka wychodzi temu naprzeciw, stwarzając dzieciom możliwość łagodnego wejścia w ten nowy, jeden z ważniejszych etapów życia. Młody człowiek poznaje nowe dla niego otoczenie w poczuciu bezpieczeństwa. Prowadzony w naszym przedszkolu program adaptacyjny jest działaniem pedagogicznym, które sprzyja rozładowaniu negatywnych doznań dziecka, głównym celem programu jest zapewnienie bezpieczeństwa, a także prawidłowy rozwój we wszystkich sferach. Należy zaznaczyć, iż przedszkole nie zastąpi rodziców, ale wspomaga rozwój i wychowanie, doradza oraz kompensuje braki. Zatem stąd wynika konieczność wyznaczenia celów, zasad podstępowania, ale również określenie wspólnych oddziaływań. Program adaptacyjny ułatwia rodzicom poznanie placówki, personelu przedszkola, a także wzbudza przynależność do wspólnoty przedszkolnej. Aktywny udział rodziców czy opiekunów w życiu przedszkolnym ułatwi również dzieciom nawiązanie kontaktu z nauczycielem, grupą rówieśniczą, personelem placówki w sprzyjających warunkach komfortu psychicznego. Program adaptacyjny przyśpiesza oraz ułatwia adaptację dziecka do warunków przedszkola. Dzięki niemu dziecko zna otoczenie w którym będzie przebywać każdego dnia - nie wszystko budzi już niepokój.

 

 

 

„Z odrobiną sukcesu, zachęty, zaufania

W środowisku sprzyjającym pracy

Dziecko może dotrzeć do krańców świata"

Celestyn Freinet

 

 

Cel główny programu

 

Tworzenie dzieciom warunków do łatwej adaptacji w przedszkolu.

 

 

 

Cele ogólne programu

 

- Zaspokojenie poczucia bezpieczeństwa dzieci podczas adaptacji do przedszkola.

- Eliminowanie stresu adaptacyjnego.

 

 

 

Cele szczegółowe programu

 

- Zmniejszenie u dzieci trudnych napięć emocjonalnych w pierwszych kontaktach z przedszkolem.

- Motywowanie dzieci do podejmowania działań i zachowań sprzyjających integrowaniu się z przedszkolem.

- Nawiązanie bliskiego, serdecznego kontaktu w relacjach: nauczyciel – dziecko, nauczyciel – rodzic.

- Motywowanie rodziców oraz pracowników przedszkola do zapewnienia optymalnych warunków do łatwej adaptacji.

- Integracja rodziców z przedszkolem w celu ułatwienia współpracy.

- Pedagogizacja rodziców w zakresie zaspokajania potrzeb dziecka jako warunku prawidłowego rozwoju.

- Poznanie oczekiwań rodziców wobec przedszkola (ich upodobania, potrzeby dzieci).

- Zapoznanie rodziców z bazą i z pracownikami przedszkola i jego organizacją pracy.

 

Script logo   StudioStrona.pl